“Má tá ceacht amháin foghlamtha agamsa go nuige seo ó As an Nua, ‘séard a bheadh ann ná go bhfuil go mná dá chéile, cé nach leanann sé an dioscúrsa traidisiúnta atá cruthaithe ag sochaí patrarcach, ba mhaith linn tacú lena chéile.”

Continue reading

To create something anew,
rud a chruthú as an nua

As an Nua. a bilingual space with a feminist flavour, created by Siún Ní Dhuinn.

E-mail me at siun@asannua.com