Polasaithe

Tá géarghá le trédhearcacht agus ionracas le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh. Chuige sin. is liomsa amháin aon tuairim a nochtaítear anseo. Déanfaidh mé ríshoiléir é má sheoltar aon ní chugam le léirmheas a scríobh orthu.

Integrity and transparency are conducive to good communication.  Therefore, anything I write about here are my own personal opinions. I shall make it clear if anything I speak about has been sent to me to review or write about. 

Is tionscnamh dátheangach é seo, agus tá sé ar intinn agam an dá theanga, Béarla agus Gaeilge a úsáid. Ní aistreofar ó Bhéarla go Gaeilge nó a mhalairt ach scríobhfaidh mé sa teanga a oireann is fearr don alt.

This is a bilingual project and I intend on writing in both English and Gaeilge. I won’t be translating each post that is written as Gaeilge into English, or vice versa. I will write the post in whichever language I feel fits the post best.