Féach a bhfuil ann..

Maidin fhuar ag tús mhí na Nollag seo caite, ar an traein go Béal Feirste, áit nach mbíonn ceangail idirlín le fáil, cheap mé plean dom féin ag cur peann ar phár.

Chaithinnse go leor ama ag míniú na ndifríochtaí idir na briathra ‘feic’ agus ‘féach’ le linn na tréimhse a chaith mé mar theagascóir Gaeilge. D’aibhsigh mé an difear idir ‘féach a bhfuil ann’ agus ‘a bhfuil ann a fheiceáil’. Ní i gcónaí a d’éirigh liom agus ba mhinic a d’athródh an rang ó rang teanga go rang fealsúnachta ar feadh seala, bhíodh go leor cur ‘s cúiteamh agus caint chaolchúiseach faoin mbearna nach bhfaca (íorónta!) go leor foghlaimeoirí.

Is cuimhin liom agus mé ar scoil, dá mbeadh freagra na ceiste agam sa rang, bhíodh drogall orm mo lámh a chur in airde. Drogall dosheachanta, ag an am.  Le cúpla bliain anuas, tá iarrachtaí coinsiasacha á ndéanamh agam an ruaig a chur ar an  gcúthaileacht agus an fhéinamhras a choinnigh an lámh chéanna thíos ó shin.

Maidin fhuar ag tús mhí na Nollag seo caite, ar an traein go Béal Feirste, áit nach mbíonn ceangail idirlín le fáil,  chuir mé peann ar phár agus cheap mé plean dom féin. Bhí go leor sa phlean seo, suíomhlín nua a thosú, colún míosúil a scríobh agus i gceannlitreacha, SAY YES. D’éirigh go maith leis an bplean, thosaigh mé As an Nua, tá colún míosúil á scríobh agam do Nós agus ghlac mé le gach tairiscint oibre a fuair mé.  Cé gur tús dearfach é, thug mé faoi deara narbh leor é. Níorbh leor é glacadh le corrchuireadh a thiocfadh chugam. Faoi lár mhí Feabhra, bhí SAY YES scriosta amach agam agus GO FOR IT scríofa ina áit.

 

1ec5cbb326fb35f53b7a27ce1684f0cd

 

 

Cuirim i gcás, Fáilte Uí Dhálaigh, ócáid a d’eagraigh Réaltán Ní Leannáin leis an Ardmhéara, Críona Ní Dhálaigh chun Lá Idirnáisiúnta na mBan a eagrú do phobal na Gaeilge. Nuair a luaigh Aonghus Ó hAlmhain liom é don chéad uair, chuir mé spéis ann, bhí line-up den scoth eagraithe don ócáid. Rith sé liom gur bhreá liom ‘bheith páirteach agus gan mórán machnaimh a dhéanamh air, chuir mé scéala go Réaltán ag fiafraí di an raibh spás ar an gclár do dhuine amháin eile. Go gairid ina dhiaidh sin, d’fhreagair Réaltán mé agus chuir sí fáilte romham an píosa seo a léamh. Léigh mé mo chuidse go neirbhíseach agus d’éist mé scríbhneoirí  cumasacha, cumhachtacha ag léamh saothar a chuaigh go mór i bhfeidhm orm. An rud ba mhó a fhanann liom ón oíche ná an fáilte chroíúil a chur leithéidí Áine, Áine Ní Ghlinn, Anna Heussaff agus Éilis Ní Anluain romham.

Ritheann sé liom ó shin gur sampla éifeachtach mise leis an dealú idir an dá bhriathar a mhíniú; bhíodh sé de nós agam féachaint ar an saol a raibh spéis agam ann ach ní go dtí le déanaí go bhfeicim mé féin mar chuid de.